University Programme

AktifOtak.com sering mengadakan kerjasama dengan universiti-universiti tempatan untuk Program AktifOtak. Antara universiti-universiti yang terlibat adalah:

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

Universiti Sains Malaysia (USM)

Universiti Malaya (UM)

VIDEO